Skip Navigation
Login or register
This user hasn't uploaded an image yet
   

Nasıl ki yüzümüz ilk kez karşılaştığımız, hiç tanımadığımız insanlara kişiliğimiz hakkında ilk izlenimleri verirse, ürettiğimiz ürünün kalitesi hakkında da etiket tüketiciye ilk izlenimi verir. Bazı pazarlama uzmanları, etiketin pazarlamadaki yerini vurgulamak adına, konuyu; etiket pazarlamanın yarısıdır; tespitine kadar vardırıyor. Etiketin, pazarlamanın yarısı olup olmadığı bir yana, ürünün satışında vazgeçilmez bir yer tuttuğu, yadsınamaz bir gerçek.No Favorites YetHomelessness is a current research interest?:  - No
RSS Feed
About Us  -  Contact Us
Home  -  Training  -  Homelessness Resource Center Library  -  Facts  -  Topics  -  Partners  -  Events  -  PATH  -  SSH
Advanced Search
Acknowledgements -  Help -  Accessibility -  SAMHSA Privacy Policy -  Plain Language -  Disclaimer -  SAMHSA Web Site
Download PDF Reader
A program of the U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse & Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services